به وبسايت دبيرستان نمونه دولتي مكتبي خوش آمديد.

چارت سازماني دبيرستان

برنامه هفتگي دبيرستان

اساسنامه مدارس نمونه دولتي

 

راهنماي استفاده از وب سايت ويژه دانش آموزان و اوليا

فرم تعهد وظايف آموزشي، پرورشي و انضباطي دانش آموز

 

 دانش آموز نمونه دولتي بداند

 
       
       
آدرس : اصفهان، خیابان جابر انصاری، جنب شهرداری منطقه 8، دبیرستان مکتبی
تلفن : 03114414221
آدرس رايانامه : school maktabi-5 ir